Services

Bij Edelwijs kun je terecht voor training en coaching. Zo bieden we de training “In verbinding” aan. Ook kun je bij ons terecht voor persoonlijke coachtrajecten. Onderwerpen voor coaching kunnen voortkomen uit het thema ‘verbinding’, ook ben je welkom voor andere thema’s op het gebied van Life Coaching. Denk aan…. Waar loop je tegen aan? Welk gedrag wil je veranderen? Hoe kom je dichter bij je waarden? Bij Edelwijs is de intake voor coaching altijd gratis. 

De training
“In verbinding”

De training “IN verbinding” is voor mensen die het lastig vinden in verbinding te zijn, in verbinding te komen en te blijven. Ben je in een relatie of vind je het juist lastig om een relatie aan te gaan? In principe richt de training zich op liefdesrelaties, de training kan ook zeker gevolgd worden als je geen liefdesrelatie voor ogen hebt, maar wel merkt dat je lastig contact en verbinding maakt met anderen. Als je in een relatie zit en je merkt dat het niet lekker loopt, maar dat relatietherapie nog net een stap te ver is, ook dan is deze training waardevol voor inzichten in wat jij zelf anders kan doen binnen de relatie.

Voordat de training begint wordt de deelnemer gevraagd een intakeformulier in te vullen om de context en de ontwikkelbehoefte door te geven. De trainingsdagen kunnen afgewisseld worden met coachgesprekken. Coaching kan waardevol zijn als je net wat meer diepgang wil creëren in het ontwikkelproces. Dan zou ik adviseren om na elke training een coachingssessie te plannen.

01

Coachtrajecten op maat

02

De training "IN verbinding"

03

Coachtrajecten parallel aan de training "IN verbinding"

04

Trainingen over verbinding op werk op basis van MapsTell

Bewustzijn

Herken je bij jezelf signalen als je uit verbondenheid raakt

Vaardigheden

Weet je aan welke knoppen je kunt draaien en heb je hier ook mee kunnen oefenen

Meer regie

Krijg meer grip op je leven op het gebied van de liefde

Training

Leerdoelen van de training:

  1. Inzichten in hoe de liefde werkt
  2. De verschillende aspecten bij jezelf herkennen
  3. Oefenen met het toepassen van de inzichten op jezelf (en de ander)
  4. In de praktijk brengen van de inzichten

Binnen elke trainingsdag komen de eerste drie leerdoelen aan bod. Buiten de training om ben je met leerdoel 4 bezig.    

Wat levert de training je op? Na de training…

  1. Ben je meer bewust wat jij en de ander nodig hebben om meer verbonden te zijn
  2. Herken je bij jezelf signalen als je uit verbondenheid raakt
  3. Weet je aan welke knoppen je kunt draaien en heb je hier ook mee kunnen oefenen
  4. Heb je vaardigheden (verder) ontwikkeld die verbondenheid versterken
  5. Heb je meer regie gekregen op je leven op het gebied van de liefde
bekijk de

opzet van de vier modules:

Dag 01.

Jij en jezelf 1

> Opening, kennismaken

> Laagdrempelig beginnen

> Inzichten in de nieuwe liefdeswetenschap (emotie, brein en lichaam)

> Speels verkennen van jezelf binnen de liefde en binnen relaties

> Oefening, eerste handvatten voor het in verbinding zijn

> Opdracht mee voor verkenning en verdieping

dag 02.

Jij en jezelf 2

> Wat houdt jou tegen in verbinding?

> Welke delen in je houden je tegen in het jezelf zijn?

> Wat is je grootste angst?

> Wat is je schaduwkant?

> Oefening, verschillende dimensies onderzoeken en toepassen

> Opdracht mee voor verkenning en verdieping

dag 03.

Jij en de ander 1

> Koppeling naar de ander a.d.h.v. hechtingsstijlen

> Theorie hechtingsstijlen en theorie toepassen op jezelf

> Rollenspel op basis van hechtingsstijl, wat heb je nodig?

> Jij in gesprek met de ander

> Theorie achter EFT

> Oefening op basis van EFT

> Opdracht mee voor verkenning en verdieping

dag 04.

Jij en de ander 2

> Theorie over achtervolgers en terugtrekkers

> Theorie toepassen op jezelf

> Inzichten over wat crisis met een mens doet

> Wat is je reactietype als je in een crises verkeert?

> Wat heb je nodig?

> Oefening/ rollenspel, in gesprek met de ander

> Afsluiting

Ik heb mij veilig gevoeld tijdens de coachsessies met Sietske zodat ik mij open durfde te stellen. Het is best persoonlijk wat ik met Sietske deel in de sessies. Ik heb niet het gevoel gehad dat ik bepaalde aspecten niet kon delen. Wat ik ook fijn vond is dat ze de gave heeft om mij uit te nodigen meer te vertellen. De manier waarop Sietske dat deed is parafraseren waarmee ze liet zien dat ze mij heeft begrepen en daarbij ook door te vragen. Sietske kan door haar empathische houding een fijne omgeving creëren.
Rick